Zakládací listina studentské rady

Zakládací listina studentské rady

listinaStudentská rada je založena jako sdružení studentů všech tříd školy.
Zakládacími členy jsou:
• předsedové jednotlivých tříd školy, ti volí Vedení rady
Cílem studentské rady je:
• podpořit zájem studentů o chod a dění ve škole
• umožnit studentům prezentovat své návrhy týkající se dění ve škole
• být poradním orgánem vedení školy
• usnadnit komunikaci mezi studenty a školou
• vést a redigovat WWW stránky studentské rady


Studentská rada se řídí řádem studentské rady. Se založením studentské rady souhlasí ředitel školy.