Náborář

Přijímací řízení – přijďte mezi nás!

Dny otevřených dveří

Obory vzdělání

Důvody proč právě k nám:

 • zázemí firmy AGC a.s., největší výrobce skla
 • rodinný typ školy
 • slušné vybavení učeben
 • stabilní kolektiv pedagogů se vstřícným přístupem k žákům
 • souvislý rozvrh bez odpoledních hodin
 • zastoupení studentů formou studentské rady
 • studovna s internetovým přístupem
 • fitness centrum
 • kantýna, občerstvovací automaty
 • vazba na FK Teplice
 • dobré uplatnění absolventů v praxi a na vysokoškolských studiích
 • možnost získat maturitu či výuční list ve zkrácené formě studia
 • zvyšování kvalifikace nástavbovou formou studia
 • bohaté zkušenosti s celoživotním vzděláváním
 • vazba na zahraniční partnery 

Dny otevřených dveří


Náborový spot:   clickStřední škola AGC a.s.


Pro školní rok 2015/16 jsou vytvořeny podmínky pro přijetí:

do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP – Technik ICT a průmyslové aplikace, 48 žáků
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP – Ekonom a podnikání, 24 žáků
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 24 žáků

do oborů středního vzdělání s výučním listem:

 • 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 24 žáků

do nástavbových dálkových studií (při zaměstnání), pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem, pro obory:

 • 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik ŠVP – Elektrotechnik, 12 studentů
 • 64-41-L/51 Podnikání ŠVP – Ekonom a podnikání, 12 studentů

do zkráceného dálkového studia (při zaměstnání – 1 rok), pro absolventy maturitních oborů:

 • 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 12 studentů

do zkráceného dálkového studia (při zaměstnání – 2 roky), pro absolventy maturitních oborů:

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 24 studentů

Bližší informace o přijímacím řízení včetně termínů naleznete na stránkách školy URL: http://www1.skola-agc.cz/wordpress/ k přijímacímu řízení.

ISA

Informační systém ISA+ o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informačním systém ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy.

microbar