Zápisy z jednání rady


POSLEDNÍ ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

Zápis ze dne 1.12. 2017

Program:

 • Facebooková stránka školy
 • Školní video (MN3 a PP3)
 • Diskuze na téma „Ročenka“. Buď tištěná nebo prostřednictvím facebook stránky
 • Vánoční beseda mezi IT1 a PP1 (Interní záležitost)
 • Pátek 22.12. 2017 – Výuka pouze do 12:00 (Vánoce)

Hosté

 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová
 • Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání – Ing. Tomáš Holomek
 • Odborný učitel ICT – Ing. Karel Horák

Zapsal: Jan Kejř

POSLEDNÍ ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:

Zápis ze dne 26.03. 2017

Program:

 • Kantýna (možnost objednání pizzy u paní z kantýny)
 • Školní noviny (stále nevyřešeno)
 • Sběr výček nebo papíru

Hosté

 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová

Zapsal: Jan Kejř

Zápis ze dne 29. 09. 2016

Přítomni: dle prezenční listinyback2schl

Program:

Hosté:

 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová

Zapsal: Daniel Holomek


POSLEDNÍ ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

 

Zápis ze dne 24. 02. 2016LPR_kytka_2015-zmens

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Kantýna a automaty
 2. Školní noviny
 3. Akce

Hosté:

 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová

Zapsal: Daniel Holomek

Zápis ze dne 27. 01. 2016

Přítomní: dle prezenční listinyZapis

Program:

 1. Projektové vyučování
 2. Kantýna
 3. Školní noviny
 4. Počítače ve studovně a Wi-Fi
  Všechny podrobnosti k daným bodům ke stažení zde.

Zapsal: Daniel Holomek

Zápis ze dne 16. 12. 2015

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Projektové vyučování
 2. Návrhy zlepšení tříd
 3. Školní intranet

Hosté:

 • Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání – Ing. Tomáš Holomek
 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová
 • Odborný učitel ICT – Ing. Karel Horák

Zapsal: Daniel Holomek

Zápis ze dne 25. 9. 2015

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Novinky v stud. radě
 2. Info o čipových kartách
 3. Návrhy žáků

IMG_20151002_104023

IMG_20151002_103912IMG_20151002_103850IMG_20151002_103822

Hosté:

 • Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání – Ing. Tomáš Holomek
 • Výchovná poradkyně a školní metodik prevence – Mgr. Martina Pischelová

Zapsal: Daniel Holomek

Zápis ze dne 20. 4. 2015

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Kontrola plánu práce rady
 2. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
 3. Akce v přípravě
 4. Různé

Zapsal: Karel Hladík, ZŘ, Martina Pischelová, VP a ŠMP

Zápis ze dne 4. 2. 2015

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Kontrola plánu práce rady
 2. Výsledky výchovy a vzdělávání za 1. pololetí školního roku
 3. Akce v přípravě
 4. Různé

Zapsal: Karel Hladík, ZŘ, Martina Pischelová, VP a ŠMP

Zápis ze dne 1. 10. 2014

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 1. Volba Vedení studentské rady (tajná)
 2. Návrh na předsedu a místopředsedu rady – volba
 3. Odsouhlasení plánu práce na školní rok 2014/2015
 4. Různé

Zapsal: Karel Hladík, ZŘ, Martina Pischelová, VP a ŠMP


 

ZapisZápis z porady vedení studentské rady

Zápis ze dne 26. 11. 2014

Program:

 1. Zabezpečení akce „Týden otevřených dveří“
 2. Poznatky z kontroly České školní inspekce
 3. Informace z jednání pedagogické rady konané k výsledkům 1. čtvrtletí
 4. Fyzické napadení spolužáka

Jednání se zúčastnila výchovná poradkyně školy a zástupce ředitele pro VV.

Historické (ustavující) zápisy:

Zápis z ustavujícího zasedání studentské rady konané dne 31. 3. 2010: Ke stažení

Zápis z jednání vedení studentské rady konané dne 13. 4. 2010 (č. 1/2010): Ke stažení

Další jsou uloženy v archivu CMS WordPress.