Plán práce rady

Plán práce rady

Na prvním zasedání studentské rady dne 1. 10. 2014 byl schválen plán práce Vedení studentské rady na školní rok 2014/2015.

Hlavní body:

 • Účast předsedy na jednání pedagogické rady (plán práce studentské rady – plnění)
 • Aktualizace informačních nástěnek o jednání studentské rady
 • Správa studovny s free internetovým přístupem, dozor o přestávkách z řad členů vedení studentské rady
 • Organizace sportovních aktivit v průběhu a na závěr školního roku
 • Aktualizace WWW stránek studentské rady a stránek na Facebooku
 • Pravidelný kontakt s výchovným poradcem školy
 • Příprava jednání studentů s významnou osobností regionu
 • Realizace přednášek na téma: Finanční gramotnost – dluhová past,  Drogová prevence, Právní vědomí, Hledání zaměstnání a součinnost s úřadem práce
 • Informace studentům 4. ročníku k mat. zkouškám a 3. ročníku k závěrečným zkouškám
 • Realizace Scio testů jako příprava studentů k MZ2015
 • Pomoc při náborové akci „Šance“ na gymnáziu v Duchcově v říjnu 2014
 • Pomoc při organizaci přijímacího řízení – Dnů otevřených dveří (1. – 4. 12. 2014)
 • Pomoc při organizaci vlastního přijímacího řízení dne 22. dubna 2015
 • Pomoc se studiem pro slabší jedince
 • Dozor nad pořádkem v prostorách školy a na školním dvoře