Důležité termíny k zahájení šk. roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 (denní studium)

 1. Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v pátek 30. června 2017. Na dny 9. 2016(zahájení školního roku) a 2. 9. 2016, jsou plánovány třídnické hodiny, během kterých třídní učitelé provedou pedagogicko-organizační práce ve svých třídách.
  • zahájení pro žáky 1. ročníků proběhne v kmenových třídách od 8:00 hodin,
  • zahájení pro žáky 2., a 4. ročníků proběhne v kmenových třídách od 10:00 hodin,
  • pravidelné vyučování dle platného rozvrhu bude zahájeno dnem 2. 9. 2016 třetí vyučovací hodinou.
 2. První pololetí začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v úterý 31. ledna 2017, což je zároveň nejzazším dnem vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí.
 3. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 4. Vyučování druhého pololetí začíná ve středu 1. února 2017 a končí v pátek 30. června 2017. Žákům se v tento den vydá výroční vysvědčení.
 5. Žákům, končícím studium v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou v květnu 2017, se vydá vysvědčení za 4. ročník s datem 20.  dubna 2017 na základě jednání pedagogické rady z předchozího dne. Nejzazší termín pro vydání maturitního vysvědčení je ve vztahu k celostátnímu zpracování výsledků stanoven dle JZS na přelom května a června 2017 (úprava ve vztahu k přijímacím zkouškám na VŠ).
 6. Žákům, konajícím závěrečné zkoušky v oboru středního vzdělání s výučním listem v červnu 2017, se vydá vysvědčení za 3. ročník s datem 5.  června 2017 na základě jednání pedagogické rady z předchozího týdne.
 7. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
 8. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017 dle rozvrhu lichého týdne.
 9. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly stanoveny Ministerstvem školství pro náš okres na termín13. února až 19. února 2017.
 10. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 2017.
 11. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
 12. Svátky ve školním roce 2016/2017 jsou:
  • středa 28. září 2016 (Den české státnosti)
  • pátek 28. října 2016 (Den vzniku samostatného československého státu)
  • čtvrtek 17. listopadu 2016 (Den boje za svobodu a demokracii)
  • sobota 24. až pondělí 26. prosince 2016 (Štědrý den a dva svátky vánoční)
  • neděle 1. ledna 2017 (Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu)
  • pátek 14. dubna 2017 (Velký pátek)
  • pondělí 17. dubna 2017 (Velikonoční pondělí)
  • pondělí 1. května 2017 (Svátek práce)
  • pondělí 8. května 2017 (Den vítězství)
  • středa 5. července 2017 (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
  • čtvrtek 6. července 2017 (Den upálení mistra Jana Husa)

Jednání vedení studentské rady

Dne 26. 11. 2014 se uskutečnilo jednání vedení studentské rady školy s následujícím programem:

 1. Zabezpečení akce „Týden otevřených dveří“
 2. Poznatky z kontroly České školní inspekce
 3. Informace z jednání pedagogické rady konané k výsledkům 1. čtvrtletí
 4. Fyzické napadení spolužáka

Jednání se zúčastnila výchovná poradkyně školy a zástupce ředitele pro VV.

Upozornění pro studenty

Ve dnech od 20. do 25. listopadu 2014 bude z provozních důvodů uzavřena studovna školy. V uvedených dnech zde bude mít své působiště Česká školní inspekce, která bude ve škole provádět pravidelnou inspekční činnost.

O přestávkách využívejte kmenových učeben. Děkujeme za pochopení.