Důležité termíny k zahájení šk. roku 2015/2016

Prázdniny pomalu končí a nás čekají akce spojené se startem nového školního roku 2015/2016:

 • 25. 8. 2015 nástup pedagogů po řádné dovolené
 • 26. a 27. 8. 2015 od 8.00 hod klasifikační a opravné zkoušky za školní rok 2014/2015
 • 31. 8. 2015 úvodní pedagogická rada
 • 1. 9. 2015 zahájení školního roku pro žáky: od 8.00 hod 1. ročníky, od 10.00 hod ostatní
 • od 1. 9. do 4. 9. 2015 písemné zkoušky a didaktické testy společné části MZ2015PT na spádové škole (bývalá SPŠ Teplice) – ppodrobnosti viz. pozvánka zaslána e-mailem
 • od 2. 9. 2015 zahájení výuky dle zveřejněného rozvrhu pro školní rok 2015/2016
 • 3. 9. 2015 od 14.30 hod zahájení výuky nástavbového a zkráceného dalkového studia
 • 9. 9. 2015 praktická maturitní zkouška, sraz v 11.30 hod
 • od 14. 9. 2015 a 15. 9. 2015 ústní zkoušky společné a profilové části MZ2015PT, jmenný harmonogram bude zveřejněn po opravných ročníkových zkouškách.

Všem přejeme úspěšné vykročení.

Jednání vedení studentské rady

Dne 26. 11. 2014 se uskutečnilo jednání vedení studentské rady školy s následujícím programem:

 1. Zabezpečení akce „Týden otevřených dveří“
 2. Poznatky z kontroly České školní inspekce
 3. Informace z jednání pedagogické rady konané k výsledkům 1. čtvrtletí
 4. Fyzické napadení spolužáka

Jednání se zúčastnila výchovná poradkyně školy a zástupce ředitele pro VV.

Upozornění pro studenty

Ve dnech od 20. do 25. listopadu 2014 bude z provozních důvodů uzavřena studovna školy. V uvedených dnech zde bude mít své působiště Česká školní inspekce, která bude ve škole provádět pravidelnou inspekční činnost.

O přestávkách využívejte kmenových učeben. Děkujeme za pochopení.