Zdravíme návštěvníky nových stránek Studentské rady

Vítejte na nových WWW stránkách Studentské rady Střední odborné školy AGC a.s.

Vzhledem k blížícímu se ukončení platnosti projektu Otevřená škola, v rámci kterého byl poskytován hosting zmíněných stránek zdarma, bylo rozhodnuto o provozování stránek studentské rady na serveru školy. Ke správě stránek byl zvolen CMS WordPress. Vzhled stránek byl podřízen ostatním doplňujícím stránkám školy: Přijímacímu řízení a Vzdělávacímu centru – CŽV.

Starší „Aktuality“ postrádají mnohdy funkční link!

Ohrožuje EU naši suverenitu?

03.02.2012 16:07

Výsledky summitu EU ze závěru měsíce ledna 2012: Vznik evropského stabilizačního fondu

Klaus a Nečas: Summit EU byl o dalším radikálním snížení suverenity členských zemí

Opět se snažíme hrát na pupek Evropy, nebo spíše jde o hru našich papalášů o to, jak nepřijít o svoji moc ovládat a vládnout? Opět se na scénu dostává jistá forma hry na téma suverenita národa, národovectví, opět se začíná brnkat na naše city v tomto duchu?

Přitom musí být každému jasné, že v dnešním globalizovaném světě, světě, kde vládnou nadnárodní společnosti, nenasystné banky, nemá naše zemička sama šanci. Jen jako člen společenství může obstát.

O Evropské unii se v souvislostí s krizí eurozóny opět hodně mluví. Není ale vždy jednoduché pochopit, co a jak vedlo k některým rozhodnutím. Jedno je však zřejmé: tato rozhodnutí ovlivňují náš každodenní život. Vědět něco o EU a zjišťovat si nové informace je dobré nejen pro dospělé. I žáci by se měli s Unií od útlého věku seznamovat, aby chápali její uspořádání a fungování.

Evropská komise proto vytvořila internetové stránky Pro školáky. Na stránkách mohou děti hrát hry, odpovídat na kvízy a získávat nové poznatky o Unii a zemích, které ji tvoří. Evropská unie se obrací na výhradně dětské publikum poprvé. Koncepce stránek se proto snaží předávat informace způsobem, jenž je dětem blízký. Záměrem také bylo, aby se žáci dozvěděli více nejen o EU, ale také o svých právech.

Stránky Pro školáky mají tři hlavní části.

  • První část obsahuje zábavné a poučné hry a kvízy pro děti od 6 do 16 let, které vytvořila Komise a další evropské instituce.
  • Druhá část nazvaná „Evropská unie: Jaká vlastně je?“ obsahuje interaktivní mapu a zajímavosti o EU a jednotlivých státech.
  • Třetí část nazvaná „Jaká jsou vaše práva“ obsahuje hry, videa a informace o právech dětí. Tato část je rozdělena do dvou věkových kategorií.

Internetové stránky Pro školáky mají svůj protějšek ve stránkách Učitelům, které obsahují didaktický materiál pro výuku evropské integrace. Tento materiál nechala vytvořit Komise a další evropské instituce přímo pro žáky základních a středních škol a skladba materiálů byla konzultována s odborníky na vzdělávání z členských států.

Více informací naleznete na:
Kids´ Corner
Pro školáky
Učitelům

Poznámka na závěr:
ČR čerpá z evropských fondů více prostředků, než sama přispívá.

Studijní oddělení

23.08.2010 06:05

Studijní oddělení naší školy pro vás připravilo celou řadu tiskopisů a vzorů žádostí, které by vám měly usnadnit přípravu dokumentů nutných pro styk, jak s naší školou, tak i externími organizacemi. Vlastní dokumenty naleznete na stránkách školy v sekci „Informace pro studenty“, viz link: http://www.skola-agc.cz/studium .

Volby 2010

30.05.2010 06:29

Volby do poslanecké sněmovny 2010 vyhrála ČSSD následovaná ODS a TOP09. Jako možné povolební seskupení, které je schopno sestavit vládu, se jeví pravice tvořená stranami ODS, TOP09 a VV. Voliči odsoudili styl komunikace a mnohdy i vulgární a neslušné chování a vystupování u doposud „vládnoucích stran“. Z parlamentu odchází KDU-ČSL a Zelení, odchází lídři ČSSD a ODS. Že by se blýskalo na lepší časy?!

Končíme tímto anketu k volbám. Zde se převážná část účastníků rozhodla k volbám jít, což bylo a je dobře!