Důležité termíny k zahájení šk. roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 (denní studium)

 1. Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v pátek 30. června 2017. Na dny 9. 2016(zahájení školního roku) a 2. 9. 2016, jsou plánovány třídnické hodiny, během kterých třídní učitelé provedou pedagogicko-organizační práce ve svých třídách.
  • zahájení pro žáky 1. ročníků proběhne v kmenových třídách od 8:00 hodin,
  • zahájení pro žáky 2., a 4. ročníků proběhne v kmenových třídách od 10:00 hodin,
  • pravidelné vyučování dle platného rozvrhu bude zahájeno dnem 2. 9. 2016 třetí vyučovací hodinou.
 2. První pololetí začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v úterý 31. ledna 2017, což je zároveň nejzazším dnem vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí.
 3. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 4. Vyučování druhého pololetí začíná ve středu 1. února 2017 a končí v pátek 30. června 2017. Žákům se v tento den vydá výroční vysvědčení.
 5. Žákům, končícím studium v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou v květnu 2017, se vydá vysvědčení za 4. ročník s datem 20.  dubna 2017 na základě jednání pedagogické rady z předchozího dne. Nejzazší termín pro vydání maturitního vysvědčení je ve vztahu k celostátnímu zpracování výsledků stanoven dle JZS na přelom května a června 2017 (úprava ve vztahu k přijímacím zkouškám na VŠ).
 6. Žákům, konajícím závěrečné zkoušky v oboru středního vzdělání s výučním listem v červnu 2017, se vydá vysvědčení za 3. ročník s datem 5.  června 2017 na základě jednání pedagogické rady z předchozího týdne.
 7. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
 8. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017 dle rozvrhu lichého týdne.
 9. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly stanoveny Ministerstvem školství pro náš okres na termín13. února až 19. února 2017.
 10. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 2017.
 11. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
 12. Svátky ve školním roce 2016/2017 jsou:
  • středa 28. září 2016 (Den české státnosti)
  • pátek 28. října 2016 (Den vzniku samostatného československého státu)
  • čtvrtek 17. listopadu 2016 (Den boje za svobodu a demokracii)
  • sobota 24. až pondělí 26. prosince 2016 (Štědrý den a dva svátky vánoční)
  • neděle 1. ledna 2017 (Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu)
  • pátek 14. dubna 2017 (Velký pátek)
  • pondělí 17. dubna 2017 (Velikonoční pondělí)
  • pondělí 1. května 2017 (Svátek práce)
  • pondělí 8. května 2017 (Den vítězství)
  • středa 5. července 2017 (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
  • čtvrtek 6. července 2017 (Den upálení mistra Jana Husa)

Upozornění pro studenty

Ve dnech od 20. do 25. listopadu 2014 bude z provozních důvodů uzavřena studovna školy. V uvedených dnech zde bude mít své působiště Česká školní inspekce, která bude ve škole provádět pravidelnou inspekční činnost.

O přestávkách využívejte kmenových učeben. Děkujeme za pochopení.

Maturitní zpravodaj č. 26

Převzato z www.novamaturita.cz:

Aktuální vydání Maturitního zpravodaje přináší maturantům, kteří se hlásí k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2014, informace o tom, jak vyplnit přihlášku ke zkoušce a další důležité informace a rady k organizaci podzimního zkušebního období.

Předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj zde.

Ke stažení:

Průvodce MZ2014

Převzato z www.novamaturita.cz:

Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období začíná již za několik dní.  Užitečné informace k jednotlivým zkouškám, jejich průběhu i hodnocení naleznete v právě vydaném Žákovském průvodci maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2014, který také poradí všem maturantům na co si dát pozor, co nezapomenout či jaké strategie zvolit pro úspěšné absolvování maturit.

Ke stažení:

Energie – budoucnost lidstva

Ve středu 16.4.2014 se na naší škole již podruhé konala osvětová beseda s názvem Energie – budoucnost lidstva. Beseda byla určena pro žáky oboru E1 (Elektrikář), protože to je jejich obor a pro žáky oboru IT3 (Informační technologie) jako doplnění látky aktuálně probírané v rámci fyziky.

Při výkladu vedeném zkušenými lektory se žáci dozvěděli o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů energií. Byl kladen důraz na odbourávání různých polopravd a lží, kterými sdělovací prostředky ovlivňují názory neznalých lidí. To platí zejména o údajné škodlivosti jaderné energie. Výklad byl doplněn i praktickými ukázkami solárních panelů a měření radioaktivity pozadí a různých předmětů, včetně dobrovolníka z řad studentů.

Myslím, že beseda se všem zúčastněným líbila a že byla přínosná. Bude-li beseda probíhat i příští rok, rádi ji našim žákům opět zprostředkujeme.

Ing. Stanislav Jakoubek

foto z besedy: