Jednání vedení studentské rady

Dne 26. 11. 2014 se uskutečnilo jednání vedení studentské rady školy s následujícím programem:

  1. Zabezpečení akce „Týden otevřených dveří“
  2. Poznatky z kontroly České školní inspekce
  3. Informace z jednání pedagogické rady konané k výsledkům 1. čtvrtletí
  4. Fyzické napadení spolužáka

Jednání se zúčastnila výchovná poradkyně školy a zástupce ředitele pro VV.

Poděkování e-mailem

Naši studenti se podíleli na akci Českého dne proti rakovině, od organizátorů přišlo poděkování:

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
v příloze si Vám dovolujeme zaslat oficiální poděkování za podporu sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2014″ – certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.

Podekovani

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 13. května 2015!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní
Jana Kolářová
603 546 116
jana.kolarova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00  Praha 5
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz

K poděkování se rovněž připojujeme.

Zveřejnění minimálního preventivního programu školy

Na www stránkách školy, v sekci Studium/Dokumenty školy je zveřejněn zmiňovaný preventivní program školy. Tento program v sobě zahrnuje i akce z plánu práce studentské rady, viz. link:
Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 – metodický materiál řešení negativních jevů + prevence

Některé body programu se již začaly naplňovat, a tak to má být.