Poděkování e-mailem

Naši studenti se podíleli na akci Českého dne proti rakovině, od organizátorů přišlo poděkování:

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
v příloze si Vám dovolujeme zaslat oficiální poděkování za podporu sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2014″ – certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.

Podekovani

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 13. května 2015!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní
Jana Kolářová
603 546 116
jana.kolarova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00  Praha 5
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz

K poděkování se rovněž připojujeme.

Zveřejnění minimálního preventivního programu školy

Na www stránkách školy, v sekci Studium/Dokumenty školy je zveřejněn zmiňovaný preventivní program školy. Tento program v sobě zahrnuje i akce z plánu práce studentské rady, viz. link:
Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 – metodický materiál řešení negativních jevů + prevence

Některé body programu se již začaly naplňovat, a tak to má být.

Zasedání studentské rady

Dne 1. října se uskutečnilo zasedání studentské rady školy. Na programu byla volba nového vedení rady a schválení plánu práce rady na nový školní rok.

Zasedání rady se zúčastnila výchovná poradkyně školy pí Pischelová a zástupce ředitele školy p. Karel Hladík.

Do vedení studentské rady byli tajnou volbou zvoleni:

 • Šipula Martin – IT2
 • Salvetová Adéla – MN1

Do funkce admina www stránek rady byl kooptován Daniel Holomek – IT1.

Předsedou rady byl následovně zvolen Bohumír Daněk – IT3, stávající člen rady.

Odsouhlasený plán práce rady na školní rok 2014/2015:

 • Účast předsedy na jednání pedagogické rady (plán práce studentské rady – plnění)
 • Aktualizace informačních nástěnek o jednání studentské rady
 • Správa studovny s free internetovým přístupem, dozor o přestávkách z řad členů vedení studentské rady
 • Organizace sportovních aktivit v průběhu a na závěr školního roku
 • Aktualizace WWW stránek studentské rady a stránek na Facebooku
 • Pravidelný kontakt s výchovným poradcem školy
 • Příprava jednání studentů s významnou osobností regionu
 • Realizace přednášek na téma: Finanční gramotnost – dluhová past,  Drogová prevence, Právní vědomí, Hledání zaměstnání a součinnost s úřadem práce
 • Informace studentům 4. ročníku k mat. zkouškám a 3. ročníku k závěrečným zkouškám
 • Realizace Scio testů jako příprava studentů k MZ2015
 • Pomoc při náborové akci „Šance“ na gymnáziu v Duchcově v říjnu 2014
 • Pomoc při organizaci přijímacího řízení – Dnů otevřených dveří (1. – 4. 12. 2014)
 • Pomoc při organizaci vlastního přijímacího řízení dne 22. dubna 2015
 • Pomoc se studiem pro slabší jedince
 • Dozor nad pořádkem v prostorách školy a na školním dvoře

 

Matika mailem

E-mail do školy:

Dobrý den,
další ročník Matiky Mailem je tu a s ním i pár novinek. Pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak jen krátce, vysvětlím o co jde. Matika Mailem je určena především vašim maturantům. Jedná se o jednoduchý nástroj k přípravě na zkoušku. Studenti pravidelně dostávají mailem cvičné úlohy, za 24 hodin zveřejňujeme podrobné, komentované řešení ve formě videa na youtube.
Tato příprava je pro studenty zcela zdarma. V loňském roce se s námi připravovalo přes 4500 maturantů.
Oproti loňskému ročníku budou studenti moci využít malou nápovědu při řešení příkladu. Letos také začínáme dříve, úlohy budeme rozesílat od října 2 krát za týden a postupně budeme přidávat na tempu až pod dvě úlohy denně.
Budeme rádi, když o projektu Matika Mailem dáte vědět vašim studentům, věříme, že jim pomůže k úspěšnému složení státní maturity. Více informací najdete na
www.matikamailem.cz
tam se studenti mohou také zapsat k odběru úloh. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.
Předem děkuji,
Jiří Vančura
jivancura@gmail.com

Zasedání studentské rady

Dne 1. října 2014 se od 13.00 hod uskuteční ve studovně školy zasedání studentské rady s cílem zvolit nové členy vedení rady a schválit program studentské rady na nový školní rok.