Burza učebnic

V úterý dne 9. 9. 2014 se v učebně č. 6 (Pischelová) koná o velké přestávce (od 10:35 do 11:05 hod) burza učebnic. Šetřete si finanční prostředky!

Mateřinky mají svého Lojzu

Od 1. září 2014 zahajuje na naší škole nový obor vzdělání: „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Pro daný obor vzdělání se již vžil neformální název „mateřinky“. Třída budoucích učitelek PP1 je naplněna k prasknutí. Že to ale děvčatům sluší? Třídě šéfuje paní učitelka Mgr. Jitka Plašilová, která si své v mateřských školkách již odpracovala a tak má co děvčatům předat.

Jó, holky z naší školky!
PP1

Vítáme nové studenty

Studentská rada školy vítá všechny nové studenty, kteří se tímto dnem stávají členem naší „rodiny“. Všem novým a stávajícím studentům přejeme hodně studijních úspěchů v novém školním roce 2014/2015.

A již tu máme 1. pracovní záležitost: dne 9. září 2014 se uskuteční o velké přestávce v učebně č. 6 (pí učitelka Pischelová) „Burza učebnic“. Jeden ze způsobů jak si šetřit finanční prostředky.

Konec prázdnin – Důležité termíny v nadcházejícím období

Prázdniny pomalu končí a nás čekají akce spojené se startem nového školního roku 2014/2015:

  • 25. 8. 2014 nástup pedagogů po řádné dovolené
  • 26. a 27. 8. 2014 od 8.00 hod klasifikační a opravné zkoušky za školní rok 2013/2014
  • 29. 8. 2014 úvodní pedagogická rada
  • 1. 9. 2014 zahájení školního roku pro žáky: od 8.00 hod 1. ročníky, od 10.00 hod ostatní
  • od 1. 9. do 5. 9. 2014 písemné zkoušky a didaktické testy společné části MZ2014PT na spádové škole (bývalá SPŠ Teplice) – ppodrobnosti viz. pozvánka zaslána e-mailem
  • od 2. 9. 2014 zahájení výuky dle zveřejněného rozvrhu pro školní rok 2014/2015
  • 4. 9. 2014 od 14.00 hod zahájení výuky nástavbového a zkráceného dalkového studia
  • 9. 9. 2014 praktická maturitní zkouška, sraz v 7.00 hod
  • od 11. 9. 2014 a 12. 9. 2014 ústní zkoušky společné a profilové části MZ2014PT, jmenný harmonogram bude zveřejněn po opravných ročníkových zkouškách.

Všem přejeme úspěšné vykročení.

Konečně tu máme prázdniny

LipaVedení studentské rady přeje všem pedagogům a zaměstnancům školy příjemné prožití dovolené, všem studentům krásné a pohodové prázdniny. Nepracujte, bavte se! Určitě se již nemůžete dočkat 1. září 2014!?

Pozor, lípy již začínají odkvétat.