Termíny k MZ2012

09.04.2012 16:32

Důležité termíny k MZ2012:

 • 19.04.2012 – Uzávěrka klasifikace a docházky
 • 20.04 až 26.04.2012 Týden studijního volna („svatý týden“)
 • 23.04.2012 – Pedagogická rada ke 4. ročníkům, datum vydání vysvědčení
 • 27. a 30.04.2012 – Praktická maturitní zkouška (27.04. – MN4A, ME4 a MOS4)
 • 02.05.2012 – Písemné zkoušky a didaktické testy z ČJL
 • 03.05.2012 – Písemné zkoušky a didaktické testy z AJ
 • 04.05.2012 – Didaktické testy z MA
 • 07.05.2012 – Písemné zkoušky a didaktické testy z NJ
 • 16. až 17.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu ME4
 • 16. až 22.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu IT4
 • 17. až 18.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu MOS4
 • 21. až 25.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu MN4
 • 23. až 24.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu 3A – NDS
 • 24. až 25.05.2012 – Ústní zkoušky společné a profilové části pro třídu 3B – NDS
 • 15.06.2012 – Nejzazší termín předání maturitních vysvědčení a protokolů žákům

Bližší informace:
http://www.skola-agc.cz/cz/studijni-oddeleni/maturitni-zkousky/

Jmenný seznam na ústní maturitní zkoušky bude zveřejněn po pedagogické radě dne 23.04.2012, bude obsahovat i studenty, kteří budou konat opravnou MZ (šk. rok 2010/2011).

Ples třídy MN4A

01.04.2012 07:52

Dne 31. března 2012 se uskutečnil na závěr sezóny v Krušnohorském divadle v Teplicích maturitní ples třídy MN4A – Management obchodu. Na hlavním sále proběhla oficiální část maturitního plesu – taneční představení třídy, vystoupení tanečních skupin, šerpování, taneční zábava…, za konferování Petra Stolaře. Zábava byla v plném proudu i ve Francouzské kavárně, mládeži patřilly prostory baru s diskotékou.  Vše proběhlo jak mělo. Bylo to super, a to i díky plesovému výboru v čele s Kamilou Krulichovou a Michalem Makovcem.

Ještě jednou děkujeme „manažerům“!

Fotografie z plesu ve Fotoaktualitách.

Ilustrační testy a zadání písemných prací k přípravě na MZ2012

31.03.2012 15:51

Dne 31. března 2012 vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2012. Nejprve byly 19. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2012.

Vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky:

Krátce po zveřejnění ilustračních maturitních testů školám v IS CERTIS zaznamenali pracovníci infolinky CERMATu několik dotazů na obtížnost některých úloh, které jsou součástí didaktického testu z matematiky, a porovnání náročnosti letošního ilustračního testu s loňským testem maturitním.
Míra náročnosti testů přitom zachovává dlouhodobě stejnou úroveň, ať už je řeč o testech maturitní generálky MAG’10, loňských ilustračních testech, ostrých testech maturitních pro jarní i podzimní zkušební termín i právě zveřejněné sadě ilustračních testů.
Ilustrační test slouží k tomu, aby si maturanti ověřili, zda učivu rozumí a jsou schopni reagovat alespoň na základní úlohy. Pokud zjistí drobné nedostatky v základním učivu, stále mají ještě čas něco dostudovat.
Pokud se nyní žákům zdají být předchozí ostré testy jednodušší, může to být způsobeno tím, že se jejich obsahu ve škole průběžně věnovali. Každý nový test se zdá těžký, neboť neobsahuje jen nacvičené úlohy, ale je pro žáky do jisté míry nový. Nicméně učivo, jehož osvojení úlohy v testu ověřují, by pro letošní maturanty nemělo být neznámé.
Obtížnost testu z matematiky si CERMAT důsledně hlídá. V každém testu v základní úrovni obtížnosti je zhruba polovina bodů (asi 55 %) věnována tzv. základním úlohám, které by měl zvládnout každý maturant z matematiky v základní úrovni. Předpokládáme, že i v některých z těchto úloh mohou žáci chybovat, proto je hranice úspěšnosti nastavena na 33 %. Další úlohy jsou standardní, maximálně 2 úlohy mohou být nadstandardní. Rozsah požadovaného učiva je definován katalogem požadavků pro základní úroveň, který je k dispozici v záložce Katalogy požadavků na stránkách Novamaturita.cz.

Zdroj: www.novamaturita.cz

Výsledky SCIO testů „Maturitní trénink“

30.03.2012 05:40

Dne 29. dubna 2012 bylo ukončeno testování v rámci přípravy na MZ2012 „SCIO Maturití trénink – jarní termín“.

Tréninku se zúčastnilo 77% ze 64 přihlášených studentů. 15 studentů necítilo potřebu se daného testování zúčastnit, byť si vlastní testování předplatili.

Výsledky jednotlivých tříd:

IT4:

 • ČJL – 100% úspěšnost
 • MA – 77%
 • AJ – 78%

ME4:

 • ČJL – 67%
 • MA – 100%
 • AJ – 50%

MN4:

 • ČJL – 86%
 • MA – 45%
 • AJ – 20%
 • NJ – 50%

MOS4:

 • ČJL – 83%
 • AJ – 50%
 • NJ – 50%

Nejúspěšnější studenti:

 • ČJL – Šnýdr Lukáš, percentil 99,2%
 • MA – Krulichová Kamila, percentil 86,4%
 • AJ – Malkovský David, percentil 87,9%
 • NJ – Le Daniel, percentil 74,0%

Pozn:

Percentil uvádí kolik procent žáků dosáhlo horšího výsledku. Hodnota percentilu je udávána v procentech.

Příklad: maximální možný bodový zisk v testu je 30 bodů. Žák dosáhl skóre 27 bodů, s percentilem 92%, znamená to, že pouze 8% testovaných dosáhlo lepšího výsledku.