Zasedání studentské rady

Dne 1. října se uskutečnilo zasedání studentské rady školy. Na programu byla volba nového vedení rady a schválení plánu práce rady na nový školní rok.

Zasedání rady se zúčastnila výchovná poradkyně školy pí Pischelová a zástupce ředitele školy p. Karel Hladík.

Do vedení studentské rady byli tajnou volbou zvoleni:

 • Šipula Martin – IT2
 • Salvetová Adéla – MN1

Do funkce admina www stránek rady byl kooptován Daniel Holomek – IT1.

Předsedou rady byl následovně zvolen Bohumír Daněk – IT3, stávající člen rady.

Odsouhlasený plán práce rady na školní rok 2014/2015:

 • Účast předsedy na jednání pedagogické rady (plán práce studentské rady – plnění)
 • Aktualizace informačních nástěnek o jednání studentské rady
 • Správa studovny s free internetovým přístupem, dozor o přestávkách z řad členů vedení studentské rady
 • Organizace sportovních aktivit v průběhu a na závěr školního roku
 • Aktualizace WWW stránek studentské rady a stránek na Facebooku
 • Pravidelný kontakt s výchovným poradcem školy
 • Příprava jednání studentů s významnou osobností regionu
 • Realizace přednášek na téma: Finanční gramotnost – dluhová past,  Drogová prevence, Právní vědomí, Hledání zaměstnání a součinnost s úřadem práce
 • Informace studentům 4. ročníku k mat. zkouškám a 3. ročníku k závěrečným zkouškám
 • Realizace Scio testů jako příprava studentů k MZ2015
 • Pomoc při náborové akci „Šance“ na gymnáziu v Duchcově v říjnu 2014
 • Pomoc při organizaci přijímacího řízení – Dnů otevřených dveří (1. – 4. 12. 2014)
 • Pomoc při organizaci vlastního přijímacího řízení dne 22. dubna 2015
 • Pomoc se studiem pro slabší jedince
 • Dozor nad pořádkem v prostorách školy a na školním dvoře

 

Matika mailem

E-mail do školy:

Dobrý den,
další ročník Matiky Mailem je tu a s ním i pár novinek. Pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak jen krátce, vysvětlím o co jde. Matika Mailem je určena především vašim maturantům. Jedná se o jednoduchý nástroj k přípravě na zkoušku. Studenti pravidelně dostávají mailem cvičné úlohy, za 24 hodin zveřejňujeme podrobné, komentované řešení ve formě videa na youtube.
Tato příprava je pro studenty zcela zdarma. V loňském roce se s námi připravovalo přes 4500 maturantů.
Oproti loňskému ročníku budou studenti moci využít malou nápovědu při řešení příkladu. Letos také začínáme dříve, úlohy budeme rozesílat od října 2 krát za týden a postupně budeme přidávat na tempu až pod dvě úlohy denně.
Budeme rádi, když o projektu Matika Mailem dáte vědět vašim studentům, věříme, že jim pomůže k úspěšnému složení státní maturity. Více informací najdete na
www.matikamailem.cz
tam se studenti mohou také zapsat k odběru úloh. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.
Předem děkuji,
Jiří Vančura
jivancura@gmail.com

Zasedání studentské rady

Dne 1. října 2014 se od 13.00 hod uskuteční ve studovně školy zasedání studentské rady s cílem zvolit nové členy vedení rady a schválit program studentské rady na nový školní rok.

Burza učebnic

V úterý dne 9. 9. 2014 se v učebně č. 6 (Pischelová) koná o velké přestávce (od 10:35 do 11:05 hod) burza učebnic. Šetřete si finanční prostředky!

Mateřinky mají svého Lojzu

Od 1. září 2014 zahajuje na naší škole nový obor vzdělání: „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Pro daný obor vzdělání se již vžil neformální název „mateřinky“. Třída budoucích učitelek PP1 je naplněna k prasknutí. Že to ale děvčatům sluší? Třídě šéfuje paní učitelka Mgr. Jitka Plašilová, která si své v mateřských školkách již odpracovala a tak má co děvčatům předat.

Jó, holky z naší školky!
PP1