Maturitní zpravodaj č. 25

Převzato z www.novamaturita.cz :

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky a konají ji všichni maturanti. V jarním zkušebním období maturity ve školním roce 2013/2014 se k této zkoušce přihlásilo 82 541 žáků, přičemž 2 096 maturantů bude konat zkoušku opravnou.
V tematicky zaměřeném 25. čísle maturitního zpravodaje naleznete užitečné rady a upozornění na možná úskalí společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Maturujícím žákům také doporučujeme prostudovat příručku JAK NA TO – písemná práce z českého jazyka, která je ke stažení na webových stránkách www.novamaturita.cz v záložce Publikace k maturitě 2014.

Ke stažení:

Prezentiáda 2014

Dne 16. 4. 2014 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo pátého ročníku Prezentiády – soutěže, která se snaží hravou formou naučit středoškoláky prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování. Odborná porota hodnotila slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost zpracování, pohotovost reakcí, schopnost improvizace i celkový dojem. Klání se uskutečnilo (případně ještě uskuteční) ve všech čtrnácti krajích České republiky a v Banské Bystrici a Bratislavě na Slovensku. V letošním roce se do soutěže přihlásil rekordní počet týmů v počtu 200. Do krajského kola v Ústí nad Labem jich ze středních škol v tomto regionu bylo nominováno celkem 10. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třídy IT3 (obor Informační technologie) – Matěj Pařez, David Mrocek a Jan Dlesk. Své role se zhostili se „vší vervou“ a zvolené téma „Tabule nebo technologie“ pojali vskutku nápaditě, což potvrdili i porotci v neformálním rozhovoru po ukončení semifinále. Konkurence byla veliká. Po dlouhém boji jsme bohužel nedokázali obhájit loňské prvenství a skončili na 6 místě. Ale i tak naši kluci získali cenné zkušenosti, které dozajista využijí do budoucna. A o tom tato soutěž, jejímž cílem nejsou poražení, vlastně je. Soutěžící si na vlastní kůži vyzkoušeli vystoupení před publikem, zažili trému při nutnosti improvizace, poznali pocit z „paměťového okna“ a stáli alespoň chvíli na „prknech“, která sice zatím neznamenají svět, ale která do něj zcela jistě vedou. Našim účastníkům blahopřejeme k umístění.

prez3

prez1 prez2

Maturitni zpravodaj č. 24

Převzato z www.novamaturita.cz

V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se věnujeme maturitní zkoušce z cizích jazyků. Naleznete zde základní informace o organizaci a hodnocení těchto zkoušek i některá doporučení, která vám mohou pomoci úspěšně absolvovat maturitní zkoušku.
Následující číslo Maturitního zpravodaje bude tematicky zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury. Všechna dosud vydaná čísla si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.novamaturita.cz v záložce Maturitní zpravodaj.

Ke stažení:

Co nás čeká v nadcházejícím období

Pomalu končí 3. čtvrtletí školního roku 2013/2014, před námi je přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky. Poslední čtvrtletí je nabito celou řadou akcí – termínů. Zde je jejich výčet:

 • 16. dubna 2014: pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2013/2014
 • 16. dubna 2014 od 16.00 hod: rodičovské schůzky prvních až třetích ročníků
 • 16. dubna 2014: uzávěrka klasifikace a docházky maturitních ročníků
 • 17. až 21. dubna 2014 Velikonoční prázdniny
 • 22. až  28. dubna 2014: studijní volno maturitních ročníků „Svatý týden“
 • 22. dubna 2014 od 8.00 do 17.00: přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (1. termín 1. kolo)
 • 22. dubna 2014: pedagogická rada k maturitním ročníkům (rozhodnutí o připuštění k MZ2014 v JT)
 • 23. dubna 2014: „Poslední zvonění studentů maturitních ročníků“, seznámení s výsledky pedagogické rady, převzetí pozvánek ke společné části MZ2014 v JT (platí pro studenty připuštěné k MZ)
 • 24. dubna 2014: 2. termín 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
 • 29. dubna 2014 od 7.00 hod: praktická maturitní zkouška tříd: IT4 a MN4
 • 30. dubna 2014 od 7.00 hod: praktická maturitní zkouška tříd: MN4B a NDS 3B
 • od 2. do  7. května 2014: písemné zkoušky a didaktické testy společné části MZ2014 v JT (viz JZS níže)
 • 2. května 2014: nejzazší termín pro podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
 • 14. května 2014: termín 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
 • od 16. do 23. května 2014: ústí zkoušky společné a profilové části MZ2014 v JT
 • 28. května 2014: předpokládaný termín uvolnění maturitních vysvědčení (termín předání bude upřesněn)
 • 5. června 2014: uzávěrka klasifikace a docházky třídy 1C
 • 6. června 2014: pedagogická rada ke končící třídě 1C (rozhodnutí o připuštění k ZZ2014 v JT)
 • 9. června 2014 od 7.00 hod: písemná část ZZ2014 v JT
 • 10. až 11. června 2014 vždy od 7.00 hod: praktická část ZZ 2014 v JT
 • 16. června 2014: předpokládaný nejzazší termín pro uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ2014 v JT
 • 18. června 2014 od 7.30 hod: ústní část ZZ2014 v JT
 • 19. června 2014: předání vysvědčení o ZZ a výučního listu (hodina bude upřesněna)
 • 20. června 2014: uzávěrka klasifikace a docházky nekončících ročníků
 • 20. června 2014: nejzazší termín pro klasifikační zkoušky žáků končících ročníků (eliminace stupně hodnocení „N“)
 • 24. června 2014: pedagogická rada za školní rok 2013/2014 (nekončící ročníky)
 • 25. června 2014: nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ2014 v PT + soubor literárních děl z ČJL
 • 27. června 2014 od 8.00 předání vysvědčení za školní rok 2013/2014 (nekončící ročníky)
 • 27. června 2014: závěrečná pedagogická rada
 • 4. července 2014: nejzazší termín pro odsouhlasení přihlášky k MZ2014 v PT žákem
 • od 7. července do 22. srpna 2014: čerpání řádné dovolené u pedagogických pracovníků
 • 25. srpna 2014: nástup pedagogických pracovníků po řádné dovolené
 • 26. a 27. srpna 2014: termín klasifikačních a opravných zkoušek za školní rok 2013/2014
 • 1. září 2014: zahájení školního roku 2014/2015
 • 1. září 2014: od 12.00 hod: zahájení písemných zkoušek a didaktických testů společné části MZ2014 v PT (spádová škola)

Publikace Český jazyk a literatura – písemná práce

Převzato z www.novamaturita.cz:

Do konce dubna 2014 můžete využít využít akční nabídku a zakoupit si publikaci Český jazyk a literatura – písemná práce za zlevněnou cenu 186 Kč včetně DPH.

Objednávka je možná pouze přes emailovou adresu: akce@novamaturita.cz pod heslem: AKCE.

Příručka obsahuje základní charakteristiky jednotlivých slohových útvarů se zřetelem ke komunikační situaci, které jsou v rámci maturitní písemné práce zadávány, konkrétní příklady zadání, příklady konkrétních žákovských písemných prací, kritéria hodnocení a další informace k hodnocení.

Součástí knihy je CD s ukázkami písemných prací s komentářem a bodovým ohodnocením.